FB TW IG
d

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Identiteit van de Vennootschap

De bewine.be website wordt beheerd door bewine

De vennootschap is opgericht als natuurlijke persoon

Adres van de maatschappelijke zetel: Sint Anna Laan 21, 1853 Grimbergen

BTW : BE047198002

Ondernemingsnummer (ECB): 0471.982.006

De contactgegevens van de exploitant van de site zijn als volgt:

Mobiel nummer: 02 268 00 13

E-mailadres: strombeek@bewine.be

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod tussen Bewine en de consument (iedere natuurlijke persoon die voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt en met Bewine een overeenkomst op afstand sluit).

Het door de Koper opgegeven leveringsadres moet zich in België bevinden. Wij leveren alleen in België vanaf de Bewine website. Voor alle bestellingen of leveringen buiten België, gelieve ons te contacteren via e-mail op strombeek@bewine.be.

Om een bestelling te plaatsen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, vragen wij u uw ouder of voogd te raadplegen voordat u een bestelling plaatst.

Door de Bewine Website te gebruiken en/of er een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden en alle rechten en plichten zoals vermeld op de Website.

Indien naast deze Algemene Voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor deze specifieke voorwaarden. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden gebonden is, wordt dit altijd uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en de wijze van bestellen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om het aanbod goed te kunnen beoordelen. Als er illustraties worden gebruikt, zijn deze een nauwkeurige weergave van de aangeboden producten.

Uw bestelling is compleet en het contract komt tot stand zodra wij uw bestelling per e-mail hebben bevestigd en zodra wij goedkeuring van uw transactie hebben ontvangen van de uitgever van uw creditcard of bankpas. Wij accepteren de volgende betalingsmethoden: Bancontact, VISA, Mastercard, Paypal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling als deze vertragingen te wijten zijn aan de weigering van uw betaling door uw kaartuitgever. Geen enkele bestelling wordt aanvaard of verwerkt zonder een geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder.

Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen. Vervolgens vult u het formulier in met uw persoonlijke en factuurgegevens en kiest u uw leveringswijze. In de laatste stap van het bestelproces ziet u dan een overzichtspagina waar u wordt gevraagd onze Algemene Voorwaarden te accepteren.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Voor alle wijnbestellingen beschikt u over 14 kalenderdagen vanaf de levering of het sluiten van het contract om het contract te herroepen. Tijdens deze periode kunt u uw bestelling zonder boete en zonder opgaaf van reden terugsturen (de retourkosten zijn voor uw rekening). Binnen 14 dagen na terugzending van uw bestelling of beëindiging van de overeenkomst, betalen wij u het volledige aankoopbedrag terug, met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die de consument voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

U bent verantwoordelijk voor de retour verzendkosten. Wij zullen de exacte kosten voor deze terugzending aangeven of een schatting geven, indien het onmogelijk is de exacte kosten te voorspellen. Als het niet mogelijk is de goederen per post te retourneren, halen wij de goederen op eigen kosten op.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot de daadwerkelijke datum van volledige teruggave van uw bestelling.

Tijdens de wachttijd adviseren wij u de wijnen en de verpakking met zorg te behandelen en ze niet uit te pakken of te gebruiken, behalve voor zover dat nodig is om te beoordelen of u ze wilt houden. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, vragen wij u uw bestelling in de oorspronkelijke staat en verpakking terug te sturen.

U kunt uw pakket per post terugsturen naar het volgende adres: Bewine – Sint Anna Laan 21, 1853 Grimbergen.

Artikel 5 – Prijzen

Gedurende de in de aanbieding genoemde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden wijnen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW- en accijnstarieven. Indien in een offerte geen geldigheidsdatum is vermeld, is deze tijdelijk. De enige manier om de prijs vast te zetten is het plaatsen en valideren van de order.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen en diensten. Dus je komt nooit voor verrassingen te staan. Wij kunnen echter besluiten de verzendkosten aan u door te berekenen. In dat geval brengen wij u op de hoogte voordat wij uw bestelling bevestigen.

Bewine behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen.

Artikel 6 – Betaling

De betaling is beperkt tot de betalingsmethoden die op onze Website worden aangeboden.

Om een veilige online betaling te verzekeren en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens gecodeerd met SSL-technologie over het net verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het ‘hangslotje’ in de adresbalk van uw browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mag hebben met betrekking tot de productspecificaties. Wij garanderen ook dat onze producten voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Voor leveringen heeft de klant verschillende keuzes. Ze kunnen worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling werd opgegeven, in een bpost Relay Point of in een winkel.

Als het bestelde product op voorraad is, streven wij ernaar om binnen 1 tot 7 werkdagen te leveren. Artikelen die niet in voorraad zijn, worden binnen 7 tot 14 werkdagen geleverd. Wij zullen u in uw orderbevestiging informeren over de leveringsdatum.

Als wij niet op tijd kunnen leveren, zullen wij u altijd vóór de geplande leverdatum informeren. Indien wij u niet tijdig informeren, heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval vergoeden wij u binnen maximaal 30 dagen na de annulering.

Uw bestelling wordt altijd op ons risico verzonden, dus u hoeft zich nooit zorgen te maken dat goederen verloren gaan in de post. Het terugzenden van goederen die u binnen 14 dagen na aankoop aan ons retourneert omdat u ze niet wenst te behouden, geschiedt altijd op eigen risico.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport zijn beschadigd, niet overeenkomen met de artikelen op de afleveringsbon of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering, in kennis te stellen en dient u de betreffende artikelen binnen 14 dagen na ontvangst aan ons te retourneren.

Hiervoor moet u het retourformulier gebruiken dat u hier kunt downloaden.

Artikel 9 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. In dat geval hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, of uw bestelling definitief te annuleren.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze macht die het ons geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt onze verplichtingen jegens u na te komen. Deze omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroomstoringen, storingen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van onze Website, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere derden en het niet verkrijgen van toestemming van de autoriteiten.

Artikel 10 – Eigendom van de dossiers

Alle gegevens op deze site (afbeeldingen, teksten, grafieken, logo’s) zijn auteursrechtelijk beschermd.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

Mocht u toch klachten hebben, dan verbinden wij ons ertoe deze binnen 5 werkdagen te behandelen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

per mail: strombeek@bewine.be

per post: Bewine – Sint Anna Laan 21, 1853 Grimbergen

Op alle contracten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen van Bewine zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Indien om redenen van internationaal recht een andere wet van toepassing is, wordt deze in eerste instantie geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De FOD Economische Bemiddeling is bevoegd om elk verzoek om buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in ontvangst te nemen. Ofwel verwerkt de dienst Consumentenbemiddeling het verzoek zelf, ofwel verwijst hij het verzoek ter behandeling door naar een bevoegde entiteit.

Online geschillenbeslechting

Artikel 12 – Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Verordening 216/679 van het Europees Parlement van 27 april 2016 heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende gegevens.

Wij nodigen u uit om ons privacybeleid te raadplegen door hier te klikken.